Grasbrok    |   Grasbalen     |    Luzernebrok    |    Luzernebalen    |     Overige producten   


 

Adres:

Iendrachtsingel 9
9218 PM
Opeinde
Tel: 0512-371256
Fax: 0512-371745
info@grasdrogerij-opeinde.nl

 

 

 

 

 
Historie

De oprichting van de grasdrogerij in Opeinde gaat terug naar oktober 1940. Door het uitbreken van de tweede Wereldoorlog ontstond er een tekort aan krachtvoer. Minder krachtvoer voor het melkvee betekende minder melk. En minder melk had gevolgen voor de positie van de zuivelfabriek in het dorp Opeinde.  

De zuivelfabriek organiseerde daarom een ledenvergadering om te kijken of er belangstelling was voor het oprichten van een grasdrogerij. Door gras te drogen kon men namelijk een prima krachtvoervervanger maken. Zo ontstond er een cooperatieve grasdrogerij in Opeinde.  

In 2002, is na een aantal jaren van samenwerken, de cooperatieve drogerij overgenomen door drogerij Oldambt B.V. Na goedkeuring van de leden is de cooperatie opgeheven en gaat de drogerij, als dochteronderneming van Oldambt BV, verder als Groenvoer Opeinde Friesland B.V.

 

 

Groenvoer Opeinde Friesland B.V. tel:  +31 (0)512-371256   fax: +31(0)512-371745  e-mail: info@grasdrogerij-opeinde.nl